BBC

Noga utvalda artiklar

Samhälle

Partierna oense om gängkonflikter

Det har knappast undgått någon att pandemin har fått stå tillbaka för andra punkter på riksdagens agenda. Den mest hett debatterade punkten just nu är inte hur samhället ska återhämta sig efter pandemin, utan hur gängkonflikterna runt om i landet bäst bör lösas.

Gängkonflikterna är en het potatis

I dagsläget menar experterna att det pågår runt femtio olika gängkonflikter runt om i Sverige. Många experter drar dessutom paralleller mellan konflikterna och narkotikahandel av olika slag. Men, bortsett från att de här konflikterna har pågått under längre tid, verkar de vara tämligen svåra att hitta lösningar på. Enligt experterna så har rättsväsendet provat olika metoder och polisen har lanserat ett program som på sikt kommer förändra den rådande situationen. Dock verkar problematiken inte varit på politikernas radar förrän nyligen.

Partierna är förstås inte överens, med utgångspunkt i deras olika ideologier är det lätt att avgöra att den här frågan kommer diskuteras länge. En del av dem menar att det beror på migrationen och andra menar att det har med integrationen att göra. Samtidigt har frågan på kort tid blivit ett omdebatterat ämne och diskussionerna är verkligen inte slut.

Det som framstår som mest förvånande är dels att de andra viktiga punkterna som riksdagen antogs diskutera, inte berörts på samma sätt som ovan nämnda ämne. Exempelvis hur vårdskulden ska lösas, klimatkrisen och vad som händer om pandemin kommer tillbaka igen. Samtidigt är gängvåldet en fråga som påverkar alla i landet och naturligtvis måste riksdagen och regeringen göra sitt yttersta för att ta ansvar och lösa problematiken.

Lämna ett svar