trusted slot Malaysia Ännu en koran i brand - BBC
BBC

Noga utvalda artiklar

Samhälle

Ännu en koran i brand

Ytterligare en koran sattes i brand på morgonen den 10 september av det danska partiet Stram Kurs, som i slutet av augusti i år tände eld på en koran i Rosengård i Malmö. Den här gången skedde koranbränningen i Rinkeby i Stockholm. Polisen har inte gett partiet tillstånd att genomföra sin demonstration med anledning av det rådande coronaläget, men även på grund av den stora hotbilden som finns. Förra gången partiet satte eld på Koranen i Rosengård ledde det till våldsamma kravaller som varade i flera dagar.

Rasmus Paludan, partiledaren för Stram Kurs, blev stoppad vid gränsen i samband med att han var på väg till Rosengård för att bränna Koranen i slutet av augusti. Han blev sedan försedd med inreseförbud i två år. Anledningen ska enligt polisen vara att han utgör ett hot mot säkerheten i landet. Trots det har hans partikollegor fortsatt sitt uppdrag och åkte till Rosengård utan Paludan, där de genomförde koranbränningen. Det hela filmades på Youtube och har väckt starka reaktioner, både positiva och negativa. En del menar att man har all rätt att bränna en religiös bok i Sverige då det råder religions- och yttrandefrihet, medan andra anser att det är en starkt kränkande handling som även kan upplevas som hotfull.

Anhängare till Stram Kurs fortsätter nu sin turné med koranbränning genom landet, men är jagade av polisen som söker efter en blå bil med dansk nummerplåt. Hur många koranbränningar de kommer hinna med innan de blir stoppade återstår att se, likaså vad reaktionerna kommer att bli till följd av bränningarna.

Lämna ett svar