BBC

Noga utvalda artiklar

Samhälle

Sveriges problem med gängkriminalitet – tiotals klansamhällen

I början av september gick biträdande rikspolischef Mats Löfving ut i Sveriges Radio med information om att drygt 40 olika klansamhällen styr i Sverige och bidrar till att upprätthålla kriminaliteten i samhället. Klanerna består av släktbaserade kriminella nätverk, som han påstår har kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. Enligt Löfving arbetar de med att skapa makt, har stor våldskapacitet och vill tjäna pengar. Med hjälp av utpressning, narkotikabrott, våldsbrott och infiltration av näringslivet och politiken flyttar de fram sina positioner i samhället. Det arrangeras även äktenskap för att stärka klansamhällena och han säger att individen i en klan aldrig är viktig, utan att det är klanen som alltid är i fokus. Vidare menar han att dessa klaner styrs av så kallade huvudmän eller organisatörer, som utnyttjar minderåriga för att utföra kriminella handlingar.

Mats Löfving poängterar också att tystnadskulturen i dessa klansamhällen är enorm, vilket gör det svårt att hitta någon som vill vittna och det i sin tur försvårar arbetet med att klara upp brott. Han menar att man måste gripa människor i akutläget, omedelbart genomföra husrannsakan och beslagta teknikutrustning för att komma åt problemen. Han säger också att antalet uppklarade mord ligger på 2-3 stycken av 10 i dagsläget. Han vill även införa visitationszoner som innebär att polisen fritt kan visitera alla innanför de utvalda zonerna. Tyskland och Danmark har möjlighet att lagstifta om visitationszoner och det är något som Löfving vill se som en möjlighet även i Sverige för att komma tillrätta med kriminaliteten.

Reaktionerna på Löfvings uttalande har väckt starka reaktioner bland opinionsbildare och privatpersoner runt om i landet.

Lämna ett svar